Author Archives: ho viet hung

Quy định về áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài khi thiết kế

Quy định về việc áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài khi thiết kế công trình xây dựng tại Việt Nam được nêu trong thông tư số 18/2010/TT-BXD (và trước đây là quyết định số 09/2005/QĐ-BXD) của Bộ Xây Dựng.

Trích điều 3 của văn bản trên như sau:

Điều 3. Nguyên tắc áp dụng các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng
1. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia bắt buộc áp dụng trong các hoạt động xây dựng, bao gồm: khảo sát và thí nghiệm chuyên ngành xây dựng; quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị; lập và thẩm định dự án đầu tư xây dựng; thiết kế, thi công và nghiệm thu công trình xây dựng; sản xuất, xuất nhập khẩu và lưu thông sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng.
2. Tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn cơ sở, tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài được áp dụng trong hoạt động xây dựng theo nguyên tắc tự nguyện, ngoại trừ các tiêu chuẩn được trích dẫn trong quy chuẩn hoặc văn bản quy phạm pháp luật. Việc áp dụng tiêu chuẩn phải đảm bảo các yêu cầu sau:
a) Đảm bảo tính đồng bộ và tính khả thi của hệ thống các tiêu chuẩn được áp dụng cho dự án trong toàn bộ quá trình khảo sát, thí nghiệm, thiết kế, sản xuất và chế tạo, thi công và nghiệm thu công trình xây dựng;
b) Phải phù hợp với các yêu cầu của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng và các lĩnh vực khác có liên quan theo quy định của pháp luật;
c) Trong trường hợp chưa có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn cơ sở, tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài phải phù hợp với yêu cầu được nêu trong các tiêu chuẩn quốc gia bắt buộc áp dụng do các bộ, ngành quy định.
3. Đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước, ưu tiên sử dụng các tiêu chuẩn quốc gia. Trong trường hợp chưa có tiêu chuẩn quốc gia, người quyết định đầu tư có thể xem xét, chấp thuận tiêu chuẩn nước ngoài.

Chi tiết xin xem cụ thể tại các văn bản kể trên.

WEFLY thiết kế kết cấu khách sạn FreeStyle Nha Trang

Dự án do HML Architecture tổng thầu và thiết kế Kiến trúc

Thông tin về dự án:

 • Quy mô: Diện tích mặt bằng 223m2, 21 tầng nổi, 1 tầng bán hầm
 • Giải pháp: kết cấu BTCT truyền thống
 • Địa điểm: Đ. Hùng Vương, P. Thọ Lộc, TP. Nha Trang
 • Chủ đầu tư: Công ty TNHH Khách Sạn và Du lịch Hoàng Yến

WEFLY thiết kế kết cấu KS Victorian – Nha Trang

Dự án do LAM DECOR tổng thầu và thiết kế Kiến trúc

Thông tin về dự án:

 • Quy mô: Diện tích mặt bằng 375m2, 20 tầng nổi, 2 tầng hầm
 • Giải pháp: kết cấu BTCT truyền thống
 • Địa điểm: Trần Phú, P. Thọ Lộc, TP. Nha Trang
 • Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Hương Bình

WEFLY ký kết thỏa thuận hợp tác với NHÀ VIỆT

Ngày 09/01/2019, trên cơ sở tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau, 2 công ty TNHH Kết Cấu WEFLY và TNHH Tư vấn Xây dựng và Phát triển Nhà Việt đã tổ chức buổi lễ ký thỏa thuận hợp tác để đi đến thành lập một liên danh thực hiện đầy đủ các công tác tư vấn thiết kế và thi công các công trình. Với niểm tin và hy vọng tạo ra những sản phẩm Design & Build có chất lượng tốt trong tất cả các khâu.

Buổi lễ có sự chứng kiến của các khách mời của cả hai công ty.

WEFLY thiết kế kết cấu KS Ba Lang – Nha Trang

Dự án do LAM DECOR tổng thầu và thiết kế Kiến trúc

Thông tin về dự án:

 • Quy mô: Diện tích mặt bằng 265m2, 20 tầng nổi
 • Giải pháp: kết cấu BTCT truyền thống
 • Địa điểm: Bãi Dương, TP. Nha Trang
 • Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Du lịch – Khoáng nóng Nha Trang Seafoods F17