Dịch vụ

WEFLY cung cấp các dịch vụ:

  • Thiết kế kết cấu công trình
  • Thi công xây dựng công trình: WEFLY nghiên cứu và áp dụng công nghệ nhà lắp ghép, sử dụng các cấu kiện chế tạo sẵn, các vật liệu nhẹ để thi công xây dựng công trình, đáp ứng nhu cầu xây dựng trong điều kiện không thuận lợi, muốn đẩy nhanh tiến độ thi công.
  • Đào tạo kỹ sư
  • Phát triển phần mềm thiết kế kết cấu