WEFLY thiết kế kết cấu CCMN Quang Tú

Dự án do THANHDO tổng thầu,

Thông tin về dự án:

  • Quy mô: Chung cư mini 9 tầng
  • Giải pháp: kết cấu BTCT truyền thống
  • Địa điểm: Tây Hồ – Hà Nội