WEFLY thiết kế kết cấu Khu TTDV Du lịch biển Nam Hùng – Nha Trang

Dự án do LAM DECOR tổng thầu và thiết kế Kiến trúc

Thông tin về dự án:

  • Quy mô: Diện tích mặt bằng ~3500m2, 12 tầng nổi, 1 tầng hầm
  • Giải pháp: kết cấu khung BTCT + sàn UST
  • Địa điểm: Cam Lâm, Khánh Hòa
  • Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Đầu tư Du lịch biển Nam Hùng – Cam Ranh