WEFLY thiết kế kết cấu KS Ba Lang – Nha Trang

Dự án do LAM DECOR tổng thầu và thiết kế Kiến trúc

Thông tin về dự án:

  • Quy mô: Diện tích mặt bằng 265m2, 20 tầng nổi
  • Giải pháp: kết cấu BTCT truyền thống
  • Địa điểm: Bãi Dương, TP. Nha Trang
  • Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Du lịch – Khoáng nóng Nha Trang Seafoods F17