WEFLY thiết kế kết cấu Văn phòng công ty Long Thành Đức

Dự án do Công ty cổ phần Kiến trúc Sóng Việt tổng thầu và thiết kế Kiến trúc

Thông tin về dự án:

  • Quy mô: Diện tích mặt bằng 100m2, 6 tầng nổi, 1 tầng bán hầm
  • Giải pháp: kết cấu BTCT truyền thống
  • Địa điểm: Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội
  • Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Long Thành Đức