WEFLY thiết kế kết cấu TTTM SEAFOODS F17 Nha Trang

Dự án do LAM DECOR tổng thầu và thiết kế Kiến trúc

Thông tin về dự án:

  • Quy mô: Diện tích mặt bằng 3650m2, 6 tầng nổi
  • Giải pháp: kết cấu sàn ứng suất trước
  • Địa điểm: Đ. Lê Hồng Phong, TP. Nha Trang
  • Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Nha Trang Seafoods F17