Chuyển vị ngang đỉnh nhà cao tầng

Câu hỏi của bạn VŨ TRẦN MINH HẰNG tại hòm thư hangovap@yahoo.com.vn hỏi :

Hiện nay, để kiểm tra chuyển vị ngang đỉnh nhà cao tầng, có thể căn cứ 2 tiêu chuẩn VN như sau:

  • TCXD 198:1997 Nhà cao tầng – Thiết kế kết cấu BTCT toàn khối: áp dụng cho nhà cao ≤75m, nếu kết cấu khung – vách thì f/H ≤1/750 (mục 2.6.3);
  • TCXDVN 356:2005 Kết cấu bê tông và BTCT – Tiêu chuẩn thiết kế: fu ≤h/500 cho mọi trường hợp (Bảng C4 – Phụ lục C).

Xin hỏi BXD như sau:

  • Nhà cao tầng có chiều cao > 75m có áp dụng TCXD 198:1997 được không, nếu không thì áp dụng TC nào?
  •  Có thể áp dụng TCXDVN 356:2005 (fu ≤h/500) cho tất cả các chiều cao nhà cao tầng được không, vì nếu kiểm tra f/H ≤1/750 hoặc f/H ≤1/1000 như tại TCXD 198:1997 thì kết cấu sẽ lớn gây lãng phí, trong khi các tiêu chuẩn phổ biến của nước ngoài đều áp dụng f/H ≤1/500?

Sau khi nghiên cứu, Vụ Khoa học Công nghệ & Môi trường có ý kiến như sau:

Tiêu chuẩn TCXD 198:1997 “Nhà cao tầng. Thiết kế kết cấu BTCT” đang được đưa vào danh mục các tiêu chuẩn hủy bỏ. Đề nghị Bạn áp dụng tiêu chuẩn TCXDVN 356:2005.

Vụ Khoa học công nghệ & Môi trường

Nguồn: Báo Xây Dựng

Chú thích: TCXDVN 356:2005 nay đã được đổi tên thành TCVN 5574:2012

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *